#stemlijst10PSCC

Https://PartijSociaalCultureelCentrum.jimdo.com

PSCC Partij Sociaal Cultureel Centrum

Nieuws & Media


STEM LIJST 10. PSCC
PSCC doet mee aan de Waterschapsverkiezingen van het Hoogheemraadschap Delfland op woensdag 20 maart 2019, want ook PSCC wil helpen om het Nederlandse waterrijk beheersbaar te houden.

Waterschapsverkiezingen Hoogheemraadschap Delfland #stemlijst10PSCC

Ik ga STEMMEN want dat is mijn verworven democratisch recht en die wil ik doen gelden. Ik laat mijn STEM dus niet verloren gaan! #stemlijst10PSCCPSCC wil ook vrede.
PSCC wil ook vrede.
Uitkomsten berekeningen van het klimaatakkoord
Uitkomsten berekeningen van het klimaatakkoord

N.a.v. uitzending van RTL-Z, de klimaat feiten van wetenschappers op basis van cijfers:

  • Met zon, wind en biomassa kan je een maatschappij niet draaiende houden;
  • Klimaatadaptatie (je aanpassen aan de veranderingen van het klimaat) zoals bij het waterbeheer heeft de voorkeur;
  • Zonder kernenergie gaan we het niet redden;
  • De natuurlijke en fossiele bronnen (olie, gas en kolen) zijn nog lang niet uitgeput;
  • De doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs afschaffen;
  • CO2-reductie heeft weinig zin voor klimaat en de effecten zullen minimaal zijn.
PSCC lijsttrekker Galiek Habieb is ook uitgenodigd. #stemlijst10PSCC
PSCC lijsttrekker Galiek Habieb is ook uitgenodigd. #stemlijst10PSCC
PSCC steunt jongeren en is tegen renteverhoging op studieleningen. #stemlijst10PSCC
Een regenboog in Rijswijk. #stemlijst10PSCC
Een regenboog in Rijswijk. #stemlijst10PSCC
PSCC steunt de Consumentenbond en wil ook dat de bouwregelgeving rookmelders wordt aangepast. #stemlijst10PSCC
PSCC steunt de Consumentenbond en wil ook dat de bouwregelgeving rookmelders wordt aangepast. #stemlijst10PSCC
www.sconline.nl
www.sconline.nl
PSCC feliciteert burgemeester Michel Bezuijen, de gemeenteraad van Rijswijk heeft besloten om de burgemeester voor te dragen aan de Commissaris van de Koningin voor een tweede ambtstermijn van zes jaar. #stemlijst10PSCC
Www.deposthoorn.nl
Www.deposthoorn.nl
Stichting Wetenschappelijk Bureau PSCC i.o.
Stichting Wetenschappelijk Bureau PSCC i.o.
Waterschapsverkiezingen #stemlijst10PSCC
Waterschapsverkiezingen #stemlijst10PSCC
Vlag, embleem en kaart van Vietnam (bron: Wikipedia)
Vlag, embleem en kaart van Vietnam (bron: Wikipedia)
Vietnamezen in Nederland ook expert in Sushi
Vietnamezen in Nederland ook expert in Sushi
PSCC heeft zich aangemeld voor de nieuwsbrief van “Talent naar de Top”. #stemlijst10PSCC
PSCC steunt GroenLinks want jongeren met ingewikkelde problemen mogen we niet negeren, ze hebben recht op hulp.
———————————————————
EU Artikel 2 i
EU Artikel 2 i
PSCC respecteert de Europese waarden van artikel 2 i.
PSCC steunt SER, topfuncties moeten een betere afspiegeling van de arbeidsmarkt worden.

PSCC wil direct aandacht en snel duidelijkheid in de terugloop van studenten voor de studierichting Nederlandse literatuur. Dit mag niet zo blijven en hieraan moet hard gewerkt worden, er moet serieus en blijvend aandacht zijn voor de studierichting Nederlandse literatuur.

Wijlen Indiase zanger Mohammed Rafi in Suriname 1966 met zijn liederen wist hij mensen te raken en nog steeds....
Wijlen Indiase zanger Mohammed Rafi in Suriname 1966 met zijn liederen wist hij mensen te raken en nog steeds....
PSCC steunt het Nederlands Migratie Instituut www.nmigratie.nl
PSCC steunt het Nederlands Migratie Instituut www.nmigratie.nl
PSCC is lid van datavakbond.nl
PSCC wil gratis openbaar vervoer voor iedereen en is ook voorstander van gratis fietsen naar je (vrijwilligers)werk voor iedereen. Hiervoor mag de overheid best de rekening betalen.Wanneervolgtgratis elektrisch autorijden voor iedereen? Want ook deze rekening mag de overheid betalen. #stemlijst10PSCC
PSCC wenst iedereen Happy Valentine’s Day.
www.rodekruis.nl
www.rodekruis.nl
PSCC steunt het Rode Kruis en is tegen kernwapens, want hulp na gebruik van kernwapens is zeker niet meer mogelijk.
PSCC steunt McDonalds.
Kinderen zijn blij met water dicht bij huis 👍🏽
Kinderen zijn blij met water dicht bij huis 👍🏽
LIJST 10. Partij Sociaal Cultureel Centrum (PSCC)
In een bijzondere openbare zitting van het Hoogheemraadschap Delfland werden door loting, verricht door Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt, de nieuwe partijen voorzien van een lijstnummer voor de Waterschapsverkiezingen van het Hoogheemraadschap Delfland.
PSCC bedankt alle mensen die zich, ondanks het slechte weer, ingezet hebben om de ondersteuningsverklaringen van PSCC te ondertekenen in het gemeentehuis van hun woonplaats. We hebben onze target gehaald.👍🏽🙏🏽🤲🏽
PSCC lijsttrekker heeft op uitnodiging heerlijk gegeten in Zoetermeer en een ondertekend ondersteuningsverklaring met stempel van Gemeente Zoetermeer overhandigd gekregen. Hartelijk bedankt voor de gastvrijheid en in het bijzonder voor het steunen van de PSCC-kandidatenlijst. Helaas valt Z’meer niet volledig onder Delfland. 🙁
———————————————————
PSCC aanvullend programma:
19. Energiebelasting verlagen; 
20. Gelijk speelveld voor landelijke en lokale politieke partijen op het gebied van financiering van campagnes; 
21. Eigen zorgrisico verlagen naar €350;
22. Wachttijden voor asielzoekers maximaal 10 maanden; 
23. Gelijke kansen voor jongeren binnen het onderwijs; 
24. 1 Nederlands media platform voor media concurrentie op internationaal niveau.
25. Geef klimaat prioriteit, wees hierop gefocussed en behandel klimaat als een crisis.
PSCC steunt de Nationale Postcode Loterij en hiermee ook goede doel “Stichting Sociaal Cultureel Centrum” non-profit die organisaties voor onderwijs in de Nederlandse taal voor jongeren blijft steunen.

Genoten van de voetbalklassieker Feyenoord tegen Ajax.

PSCC aanwezig in het Rotterdam Feyenoord stadion DE KUIP voor de KNVB bekertoernooi tussen Feyenoord en Fortuna Sittard 4-1.
PSCC kandidaat 4. Danish Habieb
PSCC kandidaat 4. Danish Habieb
PSCC steunt het project NMVVN met PSCC-kandidaat 4. Danish Habieb.
In het project "Nederlandse Moslims Verenigd Voor Nederland" staan onze vrijwilligers twee keer per maand op straat om op informele manier het dialoog tussen moslims en niet moslims op te starten. Het doel is om met elkaar te sparren over de samenleving, het werkelijke samen leven en de ervaringen daarin.
———————————————————
PSCC steunt Talpa en ondersteunt “Family First”.
————————————————————
PSCC steunt de energievisie van de gemeente Rijswijk.


PSCC is voorstander van trams die rijden op zonne-energie.
FD.nl
FD.nl
PSCC wil belastingen verlagen om een ieder de mogelijkheid te bieden om van de Nederlandse economische welvaartsstaat te kunnen genieten.
Echter bij verhoging zullen de middeninkomens en daar onder zwaarder belast worden. Voor deze groepen mensen zal de Nederlandse verzorgingsstaat helaas een illusie blijken.

PSCC steunt een gezonde leefstijl en is tegen BTW-verhoging.

————————————————————

PSCC wijst op de nieuwe Zorgvergelijker van de Consumentenbond. https://www.facebook.com/102504908526/posts/10155997721468527/ 
————————————————————
www.hhdelfland.nl
www.hhdelfland.nl
PSCC wil gratis Openbaar Vervoer voor iedereen.
PSCC wil dat de politiek klimaat prioriteit geeft, hierop gefocussed is en behandelt als een crisis.
————————————————————

PSCC kandidatenlijst voor Waterschapsverkiezingen Hoogheemraadschap Delfland 2019 is uitgebreid met nummer 9.Ghalied Muradin, ICT’er, ondernemer en eigenaar van MGM Partyverhuur, EC De rode loper en kinderdagverblijf “De Boefjes”.

——————————————————————

PSCC wil gratis Openbaar Vervoer voor iedereen.
————————————————————

P R O G R A M M A

Partij Sociaal Cultureel Centrum (PSCC) voor de waterschapsverkiezingen van het Hoogheemraadschap Delfland op woensdag 20 maart 2019:


13. Delfland, meer duidelijkheid en openheid over subsidies;


14. Delfland, vergroten van samenwerking tussen waterschappen en overheden;


15. Delfland, transparant en duidelijk personeelsbeleid inclusief multicultureel diversiteitsbeleid;


16. Delfland, pensioengerechtigde leeftijd van 66 jaar;


17. Delfland, draagt bij aan gratis openbaar vervoer voor iedereen.


18. Delfland, minder formeel en betere communicatie met de burger.

—————————————————————

PSCC wil de energiebelasting verlagen en is tegen het verhogen van de energiebelasting.
PSCC, voorkomen is beter dan genezen
PSCC, voorkomen is beter dan genezen
PSCC ziet af van deelname aan de Provinciale Staten verkiezingen van Zuid-Holland. Hoge kosten voor deelname aan deze verkiezingen sluiten kleine en nieuwe politieke partijen zoals PSCC uit. PSCC is wel voorstander van het mogelijk maken om deze politieke partijen op financieel gebied hierin tegemoet te komen. Immers het integraal democratisch politiek spectrum dient gewaarborgd te blijven door deelname, aanwezigheid en mogelijkheden van diversiteit aan politieke partijen.
PSCC live op Facebook radio met John Hassankhan.
—————————————————————-
PSCC is voorstander van ouderparticipatiecrèches en content met de erkenning die zij verdienen, wel dient de opvang van goede kwaliteit te blijven.

PSCC wil dat de TSO-ouderparticipatie geregeld wordt en zij de erkenning krijgen die zij verdienen. Immers deze case is vergelijkbaar met ouderparticipatiecrèches.
————————————————————
PSCC wil huizen om in te wonen, maar ook stedelijk groen om in te leven.
Groot Rijswijk
Groot Rijswijk
www.natuurmonumenten.nl
www.natuurmonumenten.nl
PSCC steunt Natuurmonumenten.
Metro.nl
Metro.nl
PSCC is tegen armoede en wil daadwerkelijk gelijkheid binnen het onderwijs zodat alle leerlingen gelijke kansen krijgen.
PSCC wil armoede stoppen door:
- (Waterschaps)belasting te verlagen;
- Kwijtschelding van waterschapsbelasting weer volledig invoeren;
- Onderwijs in de Nederlandse taal voor jongeren;
- Ooievaarspassen die gratis volledig toegang geeft tot alle faciliteiten;
- Gratis bijlessen, huiswerkbegeleiding en examenbegeleiding voor leerlingen binnen het onderwijs;
- Gratis Openbaar Vervoer voor iedereen.
Metro.nl
Metro.nl
Aankomst van Sinterklaas op de Steenvoordeschool in Rijswijk en hij wordt hartelijk ontvangen door alle schoolkinderen met hun ouders en of verzorgers, juffen, meesters en de schooldirecteur.
PSCC wil ook een daadkrachtiger klimaatbeleid.
KOM NU IN BEWEGING VOOR KLIMAAT.
————————————————————
Groot Rijswijk
Groot Rijswijk
Groot Rijswijk
Groot Rijswijk
PSCC verheugd met het innovatie centrum voor energie op een deel van de huidige Shell-locatie op het bedrijventerrein Plaspoelpolder in Rijswijk.
PSCC actief op internet online social media
PSCC actief op internet online social media

CAMPAGNE

PSCC zal als nieuwe politieke partij binnen Delfland door een tekort aan financiële middelen haar campagne voor de Waterschapsverkiezingen van het Hoogheemraadschap van Delfland volledig op elektronische wijze en via internet online social media voeren.

Volg PSCC en 👉🏾 like onze pagina`s.

Www.rzv-excelsior.nl
Www.rzv-excelsior.nl

Met het C-zwemdiploma heb je de norm ‘Zwemveilig voor in de Nederlandse wateren’ gehaald. Daarom wordt geadviseerd aan ouders en verzorgers om hun kinderen te stimuleren het C-zwemdiploma te halen.

Alle kinderen van de Rijswijkse Zwemvereniging Excelsior zijn afgelopen zaterdag geslaagd voor hun zwemdiploma. Deze werden door Björn Lugthart, wethouder van Sport van gemeente Rijswijk, uitgedeeld.

PSCC kandidatenlijst voorWaterschapsverkiezingen Hoogheemraadschap Delfland 2019 is uitgebreid met nummer 8. Faroek Razab-Sekh, vrachtwagenchauffeur RENEWI.
PSCC wil ook cultureel diversiteit binnen het bestuur van organisaties,  het goede voorbeeld van ADO DEN HAAG VROUWEN doet volgen.
PSCC kandidatenlijst voor Waterschapsverkiezingen Hoogheemraadschap Delfland 2019 is uitgebreid met nummer 7. Ratna Bajnath, secretaresse Reaal.
www.fd.nl
www.fd.nl
PSCC kandidatenlijst voor Waterschapsverkiezingen Hoogheemraadschap Delfland 2019 is uitgebreid met nummer 6. Azam Khan, ondernemer en eigenaar AaYa Wasserij, Stomerij en Kledingreparatie.
—————————————————————
PSCC steunt de Minister van Volksgezondheid en Welzijn en wil dat de continuïteit van de zorg voor jongeren gewaarborgd blijft. www.fd.nl
————————————————————
PSCC kandidatenlijst voor Waterschapsverkiezingen Hoogheemraadschap Delfland 2019 is uitgebreid met nummer 5. Rohied Mahboeb, HBO-student rechten aan de Inholland in Rotterdam.
————————————————————
PSCC stimuleert innovatie, hierboven de digitale piano van Roland in Business Class.
————————————————————
PSCC stimuleert innovatie, www.intermediair.nl
————————————————————

PSCC steunt Stichting ondernemersklankbord.

Wilt u een ervaren kijk op zaken neem dan contact op met Stichting ondernemersklankbord voor een adviseur.

—————————————————————

PSCC feliciteert het Oranje Nederlands voetbalelftal.
————————————————————
PSCC is tegen het ondermijnen van de rechtsstaat op welke wijze dan ook. Hiertegen zal met de juiste middelen tegen opgetreden moeten worden door bevoegde overheidsinstanties die hiervoor volledig en uitstekend uitgerust zijn. En ook hier zal het recht wederom zegevieren.
————————————————————
Www.actie.vluchtelingenwerk.nl
Www.actie.vluchtelingenwerk.nl
PSCC steunt Stichting Adoptievoorzieningen want ieder kind heeft recht om op te groeien in een gezin. Dat is vastgelegd in de Internationale Verklaring van de Rechten van het Kind. www.adoptie.nl
————————————————————
Zicht op Rijswijk
Zicht op Rijswijk
PSCC steunt www.Kesslerstichting.nl en www.msresearch.nl
————————————————————
PSCC steunt Tempo-Team en onderschrijft de top 10 in werkplezier. Www.tempo-team.nl
————————————————————
PSCC vindt het zorgelijk dat er een groeiende kloof is tussen laag- en hoogopgeleiden en is voorstander van het jaarlijks volgen van cursussen door zowel werkenden als niet-werkenden.
————————————————————
PSCC steunt www.DenHaag.com en dan zie je overzichtelijk welke activiteiten georganiseerd worden in Den Haag.
————————————————————

VNG magazine
VNG magazine
PSCC wil een gelijk speelveld voor landelijke en lokale partijen op het gebied van financiering van campagnes. Vooral voor nieuwe partijen is de drempel hoog en wordt deelname al onmogelijk gemaakt door geen of tekort aan financiële middelen. Hierover verstrekt de Overheid geen informatie en treedt niet tegemoet met financieringsmogelijkheden of overige voorstellen. PSCC heeft in haar ‘overzicht van verbeterpunten’ na deelname aan de Gemeenteraadsverkiezingen wel een minimaal vereist budget opgenomen en deze transparant geplaatst op haar Website.
————————————————————
PSCC steunt ‘ECN part of TNO’ en elke vorm van groene energiebron in het bijzonder zeewier.
————————————————————
PSCC wil flexwerkers ook betrekken bij de medezeggenschap van organisaties.
————————————————————
Www.metronieuws.nl
Www.metronieuws.nl
PSCC is tegen zelfmoord en verwijst naar zelfmoordpreventie 113 deze is 24/7 bereikbaar.
———————————————————-
PSCC steunt Taskforce 500+ en is positief over het investeren van Den Haag in het ontwikkelen van mensen met een bijstandsuitkering en hen op die manier duurzaam aan het werk helpen.
———————————————————
PSCC wil een stem geven aan die mensen die de diversiteit in cultuur en geloof in dit land zien als een positieve kracht.
————————————————————
Partij Sociaal Cultureel Centrum (PSCC) heeft nu al in haar verkiezingsprogramma, voor de Waterschapsverkiezingen Hoogheemraadschap Delfland in maart 2019, het verantwoord asstrooien na crematie opgenomen.
————————————————————
www.onderwijsinnovatie.ou.nl
———————————————————
PSCC steunt World Economic Forum https://www.weforum.org
———————————————————-
PSCC steunt OU en is voorstander van een succesvolle en verantwoord doorstroom van MBO-studenten naar HBO. Hierin hebben docenten een essentiële rol. Onderwijsinnovatie.ou.nl
————————————————————
PSCC steunt Schiphol en is voorstander van stillere en schonere vliegtuigen.
————————————————————
PSCC steunt ‘Het Genootschap Onze Taal’ en we leven in een meertalig land dat kunnen we iedere dag op straat horen.
————————————————————
PSCC heeft in haar verkiezingsprogramma voor de Waterschapverkiezingen van het Hoogheemraadschap Delfland in maart 2019 opgenomen om de Waterschapsbelasting te verlagen voor burgers en kwijtschelding van waterschapsbelasting in te voeren om administratieve lasten en armoede te stoppen.
————————————————————
PSCC wil dat asielaanvragen sneller worden afgehandeld, want op dit moment is dat langer dan 1 jaar en dat is zeer ongewenst om mensen zo lang in het ongewisse te laten. www.ind.nl
—————————————————————-
PSCC steunt Jongerenopgezondgewicht.nl en Waterlogic en is ook voorstander om iedereen water te leren drinken, in het bijzonder kinderen
Www.jongerenopgezondgewicht.nl
————————————————————
PSCC wil snel duidelijkheid in wetgeving over de bijzondere elektrische voertuigen op de openbare weg om gevaarlijke situaties te kunnen vermijden. Www.nieuwsuur.nl
————————————————————
PSCC op marktplaats.nl
PSCC op marktplaats.nl
PSCC op koopplein.nl
PSCC op koopplein.nl
PSCC plaatst als promotiestunt gratis advertentie op zowel Marktplaats.nl als Koopplein.nl en voor alle duidelijkheid PSCC is dus niet te koop!
————————————————————
PSCC keurt het failliet gaan van ziekenhuizen af. En is voorstander van behoorlijk en verantwoord bestuur.
PSCC is voorstander van (mede) buitenlandse financiering van ziekenhuizen want er is een te grote afhankelijkheid van zorgverzekeraars waardoor ziekenhuizen failliet gaan.
————————————————————
PSCC steunt Amnesty International www.amnesty.nl
PSCC steunt Amnesty International www.amnesty.nl

PSCC kandidatenlijst voor Waterschapsverkiezingen Hoogheemraadschap Delfland 2019 is uitgebreid met nummer 4. Tony Nguyen, ondernemer en eigenaar DoReMi Sushi & Vietnamese Cuisine
————————————————————
PSCC steunt UNICEF en is tegen geweld en hongersnood waar ook ter wereld en moet voorkomen worden volgens het recht van de mens. www.unicef.nl
————————————————————
PSCC is geen voorstander van Brexit. Maar UK heeft besloten. En de onderhandelingen tussen UK en EU zullen op basis van vriendschappelijkheid, positiviteit en wederzijds respect moeten plaatsvinden. Laat ook altijd de mogelijkheid bestaan voor terugkeer van UK binnen EU.
————————————————————
PSCC wil actie en is voorstander van een technocratische overheid op wereldniveau met handelingsbevoegdheid voor het klimaatbeleid en zijn gevolgen. Hierin is rationeel wetenschappelijke besluitvorming beter dan op deelbelangen gebaseerd politieke besluitvorming. Immers er is 1 belang en dat is het redden van de mensheid op onze aarde want zijn voortbestaan is in gevaar.
————————————————————

Consumentenbond en feiten van de griepprik:

  • Na inenting kun je alsnog griep krijgen
  • Kan bijwerkingen geven
  • Moet elk jaar opnieuw gehaald worden
  • Vaccinatie vermindert de kans om griep te krijgen met circa 60%. Bij oudere mensen vermindert die kans met 30 tot 70%.

Er is sprake van een griepepidemie als gedurende 2 weken 51 of meer personen per 100.000 inwoners griep hebben.

In het afgelopen griepseizoen kregen ongeveer 900.000 mensen griep en mede hierdoor overlijden 9500 mensen.

6 miljoen Nederlanders krijgen uitnodiging voor de griepprik waarvan 3 miljoen de griepprik halen.

Www.consumentenbond.nl


Www.fnv.nl
Www.fnv.nl
PSCC ondersteunt FNV en wil ook een sociaal Nederland. Www.fnv.nl
————————————————————

PSCC is positief over de hervormingen in bestuurlijk Nederland, er is noodzaak tot vernieuwing en differentiatie.

—————————————————————

PSCC is tegen het uitsterfbeleid van de overheid ten aanzien van woonwagenbewoners.


Niemand heeft het recht om een hele bevolkingsgroep zoals woonwagenbewoners buiten de maatschappij te plaatsen. Daarom hebben zij het recht om te protesteren.


Nederland en Overheid ken uw woonwagenbevolking! Zij voelen zich vernederd en achtergesteld. En er moet meer rekening gehouden worden met de cultuur van de reizende mens als woonwagenbewoners.

—————————————————————

PSCC is voorstander van 1 uur TSO tijd voor de leerlingen van de basisschool. Ervaring leert dat 30 minuten lunchen en 30 minuten buitenspelen belangrijk is voor de ontwikkeling van onze kinderen.
————————————————————
————————————————————
PSCC is tegen ondermijnende criminaliteit zoals drugshandel, witwassen en liquidaties.
————————————————————
Uit onderzoek blijkt dat de hoge vrijwillige uitstroom van medewerkers met een migratieachtergrond grotendeels is toe te schrijven aan stroevere relaties met collega’s en leidinggevende en een gebrek aan carrièrekansen. www.aofondsrijk.nl
————————————————————
PSCC is voorstander van je eigen navulbare waterfles met kraanwater.
PSCC ondersteunt minder afval.
——————————————————
PSCC is voorstander van gezond en verantwoord vegetarisch voedsel. Hiermee kan en mag meer geëxperimenteerd worden.
———————————————————
PSCC is voorstander van streng gecontroleerd en verantwoord handel in doping. In praktijk blijkt dat er wel behoefte aan doping is en dit vrij gemakkelijk verkrijgbaar is.
———————————————————
PSCC steunt GroenLinks Rijswijk in een rookvrije Gemeente Rijswijk.

PSCC ondersteunt en is content met de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2019 voor Rijswijkse inwoners op bijstandsniveau.

PSCC ondersteunt de boodschap van leraren aan ouders.

Meer informatie: www.expo2020dubai.comPSCC bedankt de ambassadeur van Pakistan i.s.m. HOGIAF voor het netwerkbijeenkomst waarbij volop gelegenheid was voor kennisuitwisseling tussen ondernemers.


PSCC steunt en werkt samen met VluchtelingenWerk Nederland
————————————————————

PSCC steunt rookvrije KNVB voetbalclubs om te komen tot een rookvrije generatie.

https://www.youtube.com/watch?v=UbND4f4uzQk

————————————————————

PSCC heeft de petitie van WEMOVE.EU ondertekend. Https://www.wemove.eu
PSCC steunt KEI Rijswijk en heeft ongevraagd OPTIE 4 toegevoegd.


PSCC is tegen leeftijdsdiscriminatie en werkt mee aan een samenleving waarin iedereen zijn kwaliteiten en vaardigheden zo goed mogelijk kan inzetten.

PSCC heeft zich aangemeld voor de nieuwsbrief van Movisie. Movisie voor kennis en aanpak van sociale vraagstukken. Movisie werkt aan een samenleving waarin iedereen zijn kwaliteiten en vaardigheden zo goed mogelijk kan inzetten.

PSCC ondersteunt en doet mee aan Charter Diversiteit

PSCC wijst op de ZORGTOESLAG, maak hiervan gebruik. Bent u ouder dan 55 jaar dan kunt u in aanmerking komen voor ZORGTOESLAG.

PSCC doet mee aan de Waterschapsverkiezingen van het Hoogheemraadschap Delfland op 20 maart 2019:

Stichting Wetenschappelijk Bureau PSCC (SWBPSCC) i.o.


Het Wetenschappelijk bureau stelt zich ten doel de bestudering van vraagstukken op politiek terrein op basis van de grondslag van de partij.

Wetenschappelijk bureaus van partijen zijn denktanks die voor de partij onafhankelijk onderzoek kunnen doen naar maatschappelijke kwesties en waar de partij nieuwe ideeën vandaan kan halen. Tevens zijn Wetenschappelijke bureaus ook kweekvijvers voor politiek talent. Bij deelname van de partij in 1e Kamer en of 2e Kamer krijgt het Wetenschappelijk bureau daar subsidie voor. Het Wetenschappelijk bureau moet een onafhankelijke Stichting zijn.


Meer rust en geen zware studiebelasting voor studenten is noodzakelijk om psychische problemen bij studenten te voorkomen.PSCC steunt het RIVM en is voorstander van een hoge inentingsgraad (ook wel vaccinatiegraad genoemd) want door vaccineren kunnen we elkaar niet besmetten en  kan uitbraak van ziektes wordenvoorkomen. Dus het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen een inenting halen.

PSCC is officieel partner van Stichting Sociaal Cultureel Centrum ZH3 (SSCCZH3) non-profit goeddoel. SSCCZH3 steunt met € projecten voor onderwijs in Nederlandse Taal. SSCCZH3 is overtuigd dathiermee armoede binnen Nederland kan worden voorkomen.
STEUN ONS GOEDE DOEL MET UW €-BIJDRAGE.


PSCC is gestart met haar lokale politieke partij in UK en BE.

PSCC is voorstander dat alle studenten per heden kunnen genieten van de 1e jaarskorting op het collegeld.

PSCC keurt fraude met examens ten stelligste af.

PSCC en SSCCZH3 op uitnodiging van HIJAZ Community The Blessed Summit aanwezig in UK Nuneaton voor thema ‘Respecting the elderly’ from 6-8 july 2018.

Vieren om te herdenken
Vieren om te herdenken
PSCC Slavernij was in alle opzichten verkeerd, Keti Koti om het afschaffen van de slavernij te vieren en te herdenken, de slavernij zal nooit worden vergeten.


PSCC Examentrainingen en bijlessen moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Want de praktijk is dat alleen de rijken hiervoor € hebben.

PSCC vasten, ontvasten en het gebed in de moskee tijdens Ramadan.


PSCC roept het kabinet op om het verstevigen van huizen in Groningen op zeer korte termijn te laten uitvoeren.

PSCC keurt sexueel, extremistisch en tereurristisch grensoverschrijdend gedrag af en is ontoelaatbaar.


PSCC vraagt aandacht voor het vrijwilligerswerk van TSO-medewerkers op de Nationale Overblijfdag op donderdag 7 juni 2018.

Rijswijkse bewonersvereniging ‘De Strijp’:
HTTP://Www.destrijp.net

PSCC ondersteunt de inclusieve samenleving door samenwerking tussen studenten van MBO, HBO en Universiteiten.

PSCC is van mening dat je van medewerkers van hulpdiensten moet afblijven zodat zij ongestoord hun werk kunnen blijven doen.

PSCC is op zoek naar Statenleden, bent u geïnteresseerd neem dan contact op met Galiek Habieb, mghabieb@gmail.com.
Hieronder het rekruteringsprofiel:

PSCC feliciteert de Engelse Prins Harry en Meghan met hun huwelijk. ‘Liefde is het pad’.

PSCC wenst alle moslims een gezegende Ramadan toe, moge uw gebeden in vrede geaccepteerd worden.
U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van 1 van bovenstaande gebedslijsten met gebedstijden of download app Muslim Pro uit de App Store.

PSCC: Alle kwesties moeten door dialoog worden opgelost en niet met vernietigende wapens.


Doe allemaal mee op woensdag 16 mei in de Broodfabriek vanaf 19.00 uur en denk mee over de ambities van het hoofdlijnenakkoord van het toekomstige college van de gemeente Rijswijk.

https://twitter.com/gem_rijswijk/status/993789638379794432?s=12


PSCC is tegen polarisatie, het veroorzaken van een conflict of het versterken van tegenstellingen tussen partijen of bevolkingsgroepen.

PSCC steunt het werk van Amerikaanse Yoghurt-miljardair Hamdi Ulukaya, hij laat zijn medewerkers delen in zijn rijkdom en neemt vluchtelingen aan.
Www.intermediair.nl

PSCC keurt ecologische vernietiging af met onherstelbare gevolgen voor mens en natuur zoals nu bewezen gaande is in Suriname. Hiervoor zullen verantwoordelijke leiders zich moeten verantwoorden. Immers het recht zal ook hierin altijd zegevieren.
https://www.facebook.com/WakkerSuriname/videos/200621293616806/

PSCC is verheugd en blij met de gratis Ziekenfondskaart voor gratis gezondheidszorg voor de arme inwoners in India.

PSCC steunt rookvrije KNVB voetbalclubs om te komen tot een rookvrije generatie.

https://www.youtube.com/watch?v=UbND4f4uzQk


Hebt u een normatief beeld van de Islam?
https://www.facebook.com/DeNieuweMaan/videos/2110409402555905/


PSCC is voorstander van vrijheid van meningsuitingen. Klokkenluiders (melder van misstanden) dienen beter beschermd te worden. Want ook zij moeten in vrijheid kunnen leven.

3-8 oktober KINDERBOEKENWEEK

PSCC is voorstander van milieubewust rijden en promoot elektrische brommobiel ‘BIRÒ’ ook voor ondernemers www.biro.nl

Rode appels zo mooi rood in de Rijswijkse achtertuin wat een prachtig resultaat 🍎.