ANBI


Financiële verantwoording:
Wij publiceren vanaf 2018 de jaarlijkse balans op deze website en indien u vragen heeft over de financiën van onze vereniging, neem dan gerust contact met ons op.
Verwachte financiële beeld 2018
Baten:
>Omzet 0
>Donaties 21
Totaal: 21
Lasten: 
>Huisvestingkosten 450
>Kilometervergoeding 0
>Kantoorkosten 345
>Algemene kosten 0
>Rente 0
Totaal: 795
Diverse baten en lasten 0
Resultaat (negatief) -774