PSCC Tweede Kamer


Verkiezingen 2021Programma

1. Zwemmen in watergebieden; 

2. Asstrooien na crematie op het water verantwoord aanbieden; 

3. Havengebied toegankelijk houden voor werkverkeer; 

4. Recreatieve en toeristische gebieden moderniseren en gecontroleerd toegankelijk houden;

5. Innovatieve toepassingen meer ontwikkelen;

6. Kennisuitwisselingsprogramma’s meer stimuleren zowel nationaal als internationaal;

7. Belastingen omlaag voor burgers;

8. Kwijtschelding van belastingen voor burgers in de bijstand om administratieve lasten en armoede te stoppen;

9. Duurzame energie meer toepassen;

10. Bewezen technologie betaalbaar hergebruiken;

11. Burgerinitiatieven stimuleren en faciliteren;

12.  Zwerfafval stoppen;

13. Ondernemerschap, innovatie en duurzaamheid blijven stimuleren;

14. Winkelen aantrekkelijk houden;

15. Faciliteren van sport op topniveau;

16. Goed bereikbare ziekenhuizen en gericht zorg op maat leveren aan patiënten;

17. Jongeren veilig, verantwoord onderwijs en ontwikkelingsmogelijkheden bieden;

18. Lokale en regionale radio/tv omarmen;

19. Voldoende AZC open houden;

20. Meer gebedsruimten;

21. Meer sociale huur en koopwoningen;

22. Bestrijden van armoede door onderwijs aan jongeren in de Nederlandse taal;

23. Faciliteren van burgerinitiatieven zoals mantelzorg;

24. Aandacht voor schuldenproblematiek van burgers;

25. Meer en betere samenwerking tussen overheden.

26. Meer duidelijkheid en openheid over subsidies.

27. Energiebelasting verlagen;

28. Gelijk speelveld voor landelijke en lokale politieke partijen op het gebied van financiering van campagnes;

29. Eigen zorgrisico verlagen naar €350;

30. Wachttijden voor asielzoekers maximaal 10 maanden;

31. Gelijke kansen voor jongeren binnen het onderwijs;

32. 1 Nederlands media platform voor media concurrentie op internationaal niveau.

33. Geef klimaat prioriteit, wees hierop gefocussed en behandel klimaat als een crisis.

34. Is tegen kernwapens, want hulp na gebruik van kernwapens is zeker niet meer mogelijk.

35. PSCC wil huizen om in te wonen, maar ook stedelijk groen om in te leven.

36. Steun Natuur monumenten.

37. PSCC steunt project “Nederlandse Moslims Verenigd Voor Nederland".

38. Minder regels voor het bereiden van geneesmiddelen.

39. Stop wapenwedloop.

40. STOP oorlogsgeweld en verkondig VREDE.
PSCC is voornemens om mee te doen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2021.