PSCC Gemeente Rijswijk


Programma

Partij Sociaal Cultureel Centrum voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 in Rijswijk:


1. Rijswijk, vrijwilligers binnen 2 jaar van vrijwillig werk naar een arbeidscontract.

2. Rijswijk, iedereen moet kunnen mee doen.

3. Rijswijk, gezinnen, ondernemers en gemeentehuis binnen Rijswijk houden.

4. Rijswijk, ondernemerschap, innovatie en duurzaamheid blijven stimuleren.

5. Rijswijk, zwemmen in watergebieden.

6. Rijswijk, winkelen aantrekkelijk houden.

7. Rijswijk, sportfestijn op topniveau.

8. Rijswijk, gericht zorg op maat leveren aan patiënten.

9. Rijswijk, jongeren veilig en verantwoord onderwijs en ontwikkelingsmogelijkheden bieden.

10. Rijswijk, lokale radio/tv omarmen.

11. Rijswijk, AZC open houden.

12. Rijswijk, mag ook een moskee hebben.

13. Rijswijk, meer sociale huur en koopwoningen.

14. Rijswijk, bestrijden van armoede door onderwijs aan jongeren in de Nederlandse taal.

15. Rijswijk, faciliteren van burgerkracht zoals mantelzorg.

16. Rijswijk, aandacht voor schuldenproblematiek.

PSCC
Verbeterpunten voor gemeenteraadsverkiezingen:
- vereist budget €1500-€2000
- wijkvertegenwoordigers aanstellen
- werk thema-gericht
- begin minimaal 1 jaar voor de verkiezingen
- benoem campagneleider
- benoem zoveel als mogelijk kandidaat-raadsleden
- benoem tijdig onafhankelijk informateur voor samenwerkingsverband met overige partijen
- ook op de dag van stemmen campagne voeren en zichtbaar zijn in de wijken
- posters ook om de lantaarnpalen
- alle partijleden naar uitslag bijeenkomst in het gemeentehuis
- flyers bulkbestelling van minimaal 10.000
- draag zorg voor verantwoording van campagne gelden
- draag zorg voor capabele raadsleden en wethouders met onbesproken gedrag
- draag zorg voor uitstraling van de politicus
- stel hoge eisen aan integriteit
- wekelijks interview door lokale radio
- wekelijks interview door lokale kanten
——