#stemlijst10PSCC

PSCC Hoogheemraadschap Delfland


PSCC 5 topstellingen voor mijnstem.nl :

1. Delfland, waterschapsbelasting verlagen voor burgers;

2. Delfland, burgerinitiatieven stimuleren;

3. Delfland, zwemmen in watergebieden;

4. Delfland, asstrooien na crematie verantwoord aanbieden;

5. Delfland, kwijtschelding invoeren om administratieve lasten en armoede te stoppen.

Programma

LIJST 10. PSCC
(Partij Sociaal Cultureel Centrum) voor de waterschapsverkiezingen van het Hoogheemraadschap Delfland op woensdag 20 maart 2019:

1. Delfland, zwemmen in watergebieden;

2. Delfland, asstrooien na crematie op het water verantwoord aanbieden;

3. Delfland, havengebied toegankelijk houden voor werkverkeer;

4. Delfland, recreatieve en toeristische watergebieden moderniseren en gecontroleerd toegankelijk houden;

5. Delfland, innovatieve watertoepassingen meer ontwikkelen;

6. Delfland, kennisuitwisselingsprogramma’s meer stimuleren zowel nationaal als internationaal;

7. Delfland, waterschapsbelasting omlaag voor burgers;

8. Delfland, kwijtschelding invoeren om administratieve lasten en armoede te stoppen;

9. Delfland, duurzame energie meer toepassen;

10. Delfland, bewezen technologie betaalbaar hergebruiken;

11. Delfland, burgerinitiatieven stimuleren;

12. Delfland, zwerfafval stoppen;

13. Delfland, meer duidelijkheid en openheid over subsidies;

14. Delfland, vergroten van samenwerking tussen waterschappen en overheden;

15. Delfland, transparant en duidelijk personeelsbeleid inclusief multicultureel diversiteitsbeleid;

16. Delfland, pensioengerechtigde leeftijd van 66 jaar;

17. Delfland, draagt bij aan gratis openbaar vervoer voor iedereen.

18. Delfland, minder formeel en betere communicatie met de burger.

LIJST 10. Partij Sociaal CultureelCentrum (PSCC)
Hedenmiddag in een bijzondere openbare zitting van het Hoogheemraadschap Delfland werden door loting, verricht door Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt, de nieuwe partijen voorzien van een lijstnummer.

Kandidaatstelling HHDelfland2019


1. Galiek Habieb, Hoogheemraadschap van Delfland, ex-rijksambtenaar Min.v.VWS, lid PBO Feelgood radio/tv, TSO meester van obs Steenvoordeschool en voorzitter goede doel Stichting SCCZH3
1. Galiek Habieb, Hoogheemraadschap van Delfland, ex-rijksambtenaar Min.v.VWS, lid PBO Feelgood radio/tv, TSO meester van obs Steenvoordeschool en voorzitter goede doel Stichting SCCZH3


Informatie over verkiezingen voor het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Delfland:
Vacaturetekst
Vacaturetekst
PSCC werft leden voor de functie van Algemeen Bestuurslid Waterschap Delfland, bent u geïnteresseerd neem dan contact op met Galiek Habieb, voorzitter van PSCC.
Voor nadere informatie over Waterschap Delfland:
Bron: Wikipedia
Bron: Wikipedia

Binnen het beheersgebied van Delfland liggen de volgende 14 gemeenten (geheel of gedeeltelijk):

Den Haag

Rijswijk

Leidschendam-Voorburg

Delft

Midden Delfland

Westland

Lansingerland

Pijnacker-Nootdorp

Maassluis

Schiedam

Vlaardingen

Rotterdam

Wassenaar

Zoetermeer


Sponsoren

Geen.

Planning


Een amendement is een formele wijziging van een officieel document.

Op dit moment is nog niet te zeggen hoeveel stemmen nodig zijn voor één zetel. Dit hangt af van het totaal aantal uitgebrachte stemmen in het beheersgebied van Delfland. Voor het bepalen van het aantal zetels is daarbij de zgn. kiesdeler van belang. In 2015 waren er 16110 stemmen nodig voor één zetel.

PSCC actief op online social media
PSCC actief op online social media

CAMPAGNE

PSCC zal door een tekort aan financiële middelen haar campagne voor de Waterschapsverkiezingen van het Hoogheemraadschap van Delfland volledig op elektronische wijze en via online internet social media voeren.

Hoogheemraadschap Delfland
Hoogheemraadschap Delfland

Openingstijden gemeentehuis Rijswijk in Bogaard
Openingstijden gemeentehuis Rijswijk in Bogaard

De openingstijden van de verkiezingsbalie in het Spui Stadhuis Den Haag:

Maandag: 8:30 – 17:00 uur

Dinsdag: 8:30 – 17:00 uur

Woensdag: 8:30 – 17:00 uur

Donderdag 12:00 – 20:00 uur

Vrijdag: 8:30 -  17:00 uur


PSCC heeft als nieuwe politieke partij binnen Delfland 30 ondersteuningsverklaringen nodig van mensen 18 jaar of ouder en woonachtig in Delfland.

Deze moeten op de dag van kandidaatstelling worden overhandigd aan de verkiezingscommissie van Delfland op maandag 4 februari 2019.

De ondersteuningsverklaringen worden tot en met vrijdag 1 februari 2019 door PSCC verzameld.

Ondersteuningsverklaringen kunnen niet in stadsdeelkantoren worden afgehandeld alleen in het stadhuis of gemeentehuis van Den Haag in Spui,  Rotterdam in de Coolsingel en Rijswijk in de Boogaard.

Ondanks het slechte weer toch graag uw medewerking.
h2owaternetwerk.nl
h2owaternetwerk.nl

Inwerkprogramma na verkiezingen
Inwerkprogramma na verkiezingen