PSCC Provincie Zuid-Holland


Programma

Partij Sociaal Cultureel CentrumvoordeProvinciale verkiezingen van de Provincie Zuid-Holland op woensdag 20 maart 2019:

1. Zuid-Holland, zwemmen in watergebieden; 

2. Zuid-Holland, asstrooien na crematie op het water verantwoord aanbieden; 

3. Zuid-Holland, havengebied toegankelijk houden voor werkverkeer; 

4. Zuid-Holland, recreatieve en toeristische gebieden moderniseren en gecontroleerd toegankelijk houden;

5. Zuid-Holland, innovatieve toepassingen meer ontwikkelen;

6. Zuid-Holland, kennisuitwisselingsprogramma’s meer stimuleren zowel nationaal als internationaal;

7. Zuid-Holland, belastingen omlaag voor burgers;

8. Zuid-Holland, kwijtschelding van belastingen voor burgers in de bijstand om administratieve lasten en armoede te stoppen;

9. Zuid-Holland, duurzame energie meer toepassen;

10. Zuid-Holland, bewezen technologie betaalbaar hergebruiken;

11. Zuid-Holland, burgerinitiatieven stimuleren en faciliteren;

12. Zuid-Holland, zwerfafval stoppen;

13. Zuid-Holland, ondernemerschap, innovatie en duurzaamheid blijven stimuleren;

14. Zuid-Holland, winkelen aantrekkelijk houden;

15. Zuid-Holland, faciliteren van sport op topniveau;

16. Zuid-Holland, goed bereikbare ziekenhuizen en gericht zorg op maat leveren aan patiënten;

17. Zuid-Holland, jongeren veilig en verantwoord onderwijs en ontwikkelingsmogelijkheden bieden;

18. Zuid-Holland, lokale en regionale radio/tv omarmen;

19. Zuid-Holland, voldoende AZC open houden;

20. Zuid-Holland, mag meer gebedsruimten hebben;

21. Zuid-Holland, meer sociale huur en koopwoningen;

22. Zuid-Holland, bestrijden van armoede door onderwijs aan jongeren in de Nederlandse taal;

23. Zuid-Holland, faciliteren van burgerinitiatieven zoals mantelzorg;

24. Zuid-Holland, aandacht voor schuldenproblematiek van burgers;

25. Zuid-Holland, meer en betere samenwerking tussen overheden.

26. Zuid-Holland, meer duidelijkheid en openheid over subsidies.

PSCC is op zoek naar leden voor de functie van Statenlid, bent u geïnteresseerd neem dan contact op met Galiek Habieb, mghabieb@gmail.com.
Hieronder het rekruteringsprofiel:
PSCC ziet af van deelname aan de Provinciale Staten verkiezingen van Zuid-Holland. Hoge kosten voor deelname aan deze verkiezingen sluiten kleine en nieuwe politieke partijen zoals PSCC uit. PSCC is voorstander van het mogelijk maken om deze politieke partijen op financieel gebied hierin tegemoet te komen. Immers het integraal democratisch politiek spectrum dient gewaarborgd te blijven door deelname, aanwezigheid en mogelijkheden van diversiteit aan politieke partijen.