PSCC Journalistiek


Programmapunten

13. Meer duidelijkheid en openheid over subsidies;

14. Vergroten van samenwerking tussen waterschappen en overheden;

15. Transparant en duidelijk personeelsbeleid inclusief diversiteitsbeleid;

16. Pensioengerechtigde leeftijd naar 66;

17. Draag bij aan gratis openbaar vervoer voor iedereen.

18. Minder formeel en betere communicatie met de burger.

 1. Energiebelasting verlagen;
 2. Gelijk speelveld voor landelijke en lokale politieke partijen op het gebied van financiering van campagnes;
 3. Het eigen zorgrisico verlagen naar €350 (is nu €385);
 4. Wachttijden voor asielzoekers maximaal 10 maanden;
 5. Gelijke kansen voor jongeren binnen het onderwijs;
 6. 1 Nederlands media platform voor media concurrentie op internationaal niveau;
 7. Ooievaarspas voorzien van alle mogelijke faciliteiten;
 8. Armoede bestrijden;
 9. Meer vrouwen in het bestuur van organisaties;
 10. Behandel klimaat als een crisis;
 11. Meer stedelijk groen om in te leven;
 12. Gratis bijlessen, huiswerkbegeleiding en examenbegeleiding voor leerlingen binnen het onderwijs;
 13. Continuïteit van zorg voor jongeren waarborgen;
 14. Meer zorg van adoptievoorzieningen voor kinderen;
 15. Meer werkplezier;
 16. Investeer in het ontwikkelen van mensen met een bijstanduitkering en help hen op die manier duurzaam aan het werk;
 17. Betere ondersteuning van studenten voor doorstroom door docenten binnen het onderwijs;
 18. Stillere en schonere vliegtuigen;
 19. Voorkom het failliet gaan van ziekenhuizen;
 20. Meer informatie over inentingen;
 21. Voorkom dat bewoners buiten de maatschappij worden geplaatst;
 22. Geef kinderen meer rusttijden op school;
 23. Investeer in betere relaties op de werkvloer tussen collega’s en leidinggevende;
 24. Draag zorg voor meer en betere carrièrekansen;
 25. Minder afval;
 26. Meer vegetarisch voedsel;
 27. Gemeenten rookvrij;
 28. Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor inwoners op bijstandsniveau;
 29. Maak meer gebruik van innovatie fondsen;
 30. Sportaangelegenheden rookvrij;
 31. Stop discriminatie op de arbeidsmarkt;
 32. Minder studiebelasting voor studenten;
 33. Voorkom armoede door onderwijs in Nederlands;
 34. Aandacht voor negatief verleden en geschiedenis;
 35. Stop met vernietigende wapens en los alle kwesties op door dialoog;
 36. Stop polarisatie;
 37. Geef medewerkers meer zeggenschap;
 38. Stop ecologische vernietiging;
 39. Bevorder vrijheid van meningsuiting met respect;
 40. Onafhankelijk onderzoek moet ook onafhankelijk onderzoek blijven;