HISTORIE


Het Partij Sociaal Cultureel Centrum (PSCC) is een politieke vereniging die door notariskantoor Lalmahomed & Lont op 19 december 2017 zowel statutair als notarieel is vastgelegd en ingeschreven in het handelsregister van Kamer van Koophandel met nummer 70344450.


Oprichter

Galiek Habieb
Galiek Habieb
Galiek Habieb is oprichter van Partij Sociaal Cultureel Centrum (PSCC).
HTTP://LinkedIn.com/in/galiek-habieb-74669418
In 1970 hebben mijn vader en moeder mijn broertje en ik meegenomen van Suriname naar Holland om economische redenen. In Den Haag is het gezin van mijn oudersuitgebeidmet2kinderenmijnjongstebroerenwijlen zusje. Mijn jeugd heb ik al voetballend bij ADO in Den Haag door gebracht. We hebben achtereenvolgend gewoond in de Marktweg, de Van Goghstraat endeBoreelstraat.In1988 ben ik in Rijswijkgetrouwd met mijn vrouw en samen met mijn vrouw heb ik gewoond in de Boreelstraat, Fran├žois Maelsonstraat en op het huidig adres de Lange Dreef in Rijswijk,hieris ons gezinuitgebreidmet 3kinderenwaarvan1 van mijn wijlen zus. Geloof en vooral Spiritualiteit vind ik belangrijk. Ik ben een pionier die helpt om de wereld te verbeteren voor de volgende generaties.