PSCC BESTUURSBESLUITEN


10-09-2018
- Bestuursvergaderingen hiervan zal alleen verslag worden gedaan van bestuursbesluiten.
- Bestuursbesluiten worden gepubliceerd op de website.
- Voorbereiden waterschaps- en provinciale verkiezingen.

15-10-2018
- Inrichten Website voor verkiezingen.
- Webpagina ‘nieuws en media’ van essentieel belang.

15-11-2018
- Start werven van kandidaten.
- Inzet van overige online communicatie kanalen.
- Gezien de hoge kosten van campagne voeren zal PSCC zich beperken tot de online communicatie kanalen.
- Voornemen voor het oprichten van Stichting Wetenschappelijk Bureau van PSCC.

14-12-2018
- Gezien de hoge kosten van nieuwe politieke partijen voor deelname aan Provinciale Staten verkiezingen zal PSCC hieraan niet deelnemen.
- Volledig inzetten op Waterschapsverkiezingen van het Hoogheemraadschap Delfland.
- Oriëntatie op Europese verkiezingen.
- Inventarisatie PSCC programmapunten na analyse van webpagina ‘nieuws en media’.
- Oprichten en inrichten van Stichting Wetenschappelijk Bureau van PSCC.

14-01-2019
Aanvullend Programma:
19. Energiebelasting verlagen;
20. Gelijk speelveld voor landelijke en lokale politieke partijen op het gebied van financiering van campagnes;
21. Het eigen zorgrisico verlagen naar €350 (is nu €385);
22. Wachttijden voor asielzoekers maximaal 10 maanden;
23. Gelijke kansen voor jongeren binnen het onderwijs;
24. 1 Nederlands media platform voor media concurrentie op internationaal niveau.

14-02-2019
- EU verkiezingen programma gereed, echter geen financiële middelen.
- Gestopt met de EU verkiezingen.

14-03-2019
- Oriëntatie 2e Kamer verkiezingen.

29-03-2020
Internationaal Mediabedrijf 🎭ArtMedia LaGaal5 B.V. draagt zorg voor campagne, advertentie, publicatie, nieuws en media feiten.
Https://www.ArtMediaLaGaal5.com
08-05-2021
Het bestuur is voornemens om de politieke partij PSCC niet meer voort te zetten door gebrek aan financiële middelen. Hierdoor zijn geen mogelijkheden geweest om mee te doen aan de afgelopenverkiezingen voor de Provinciale Staten, Tweede Kamer en Eerste Kamer.
22-11-2021
KvK heeft postadres en vestigingsadres van PSCC ambtshalve verhuist naar Boreelstraat 22 te Den Haag.
Het bestuur is voornemens om bij voldoende financiële middelen en minimaal 10 kandidaat raadsleden deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Den Haag.

20-01-2022
10 kandidaat raadsleden vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van Den Haag op 14, 15 en 16 maart 2022.
Online campagne op ArtMediaLaGaal5.com.