PSCC BESTUURSBESLUITEN


10-09-2018
- Bestuursvergaderingen hiervan zal alleen verslag worden gedaan van bestuursbesluiten.
- Bestuursbesluiten worden gepubliceerd op de website.
- Voorbereiden waterschaps- en provinciale verkiezingen.

15-10-2018
- Inrichten Website voor verkiezingen.
- Webpagina ‘nieuws en media’ van essentieel belang.

15-11-2018
- Start werven van kandidaten.
- Inzet van overige online communicatie kanalen.
- Gezien de hoge kosten van campagne voeren zal PSCC zich beperken tot de online communicatie kanalen.
- Voornemen voor het oprichten van Stichting Wetenschappelijk Bureau van PSCC.

14-12-2018
- Gezien de hoge kosten van nieuwe politieke partijen voor deelname aan Provinciale Staten verkiezingen zal PSCC hieraan niet deelnemen.
- Volledig inzetten op Waterschapsverkiezingen van het Hoogheemraadschap Delfland.
- Oriëntatie op Europese verkiezingen.
- Inventarisatie PSCC programmapunten na analyse van webpagina ‘nieuws en media’.
- Oprichten en inrichten van Stichting Wetenschappelijk Bureau van PSCC.

14-01-2019
Aanvullend Programma:
19. Energiebelasting verlagen;
20. Gelijk speelveld voor landelijke en lokale politieke partijen op het gebied van financiering van campagnes;
21. Het eigen zorgrisico verlagen naar €350 (is nu €385);
22. Wachttijden voor asielzoekers maximaal 10 maanden;
23. Gelijke kansen voor jongeren binnen het onderwijs;
24. 1 Nederlands media platform voor media concurrentie op internationaal niveau.

14-02-2019
- EU verkiezingen programma gereed, echter geen financiële middelen.
- Gestopt met de EU verkiezingen.

14-03-2019
- Oriëntatie 2e Kamer verkiezingen.

29-03-2020
Mediabedrijf 🎭ArtMedia LaGaal5 draagt zorg voor advertentie, publicatie, nieuws en media feiten.
Https://ArtMediaLaGaal5.jimdofree.com